Grond & meststoffen

Op locatie Moerhoven aan de Heerendijk te Nijensleek produceert G.Hellinga diverse soorten hoogwaardige teelaarde.

Dit doen wij onder de BRL 9335-4 (samengestelde producten). Op deze locatie wordt zand en teelaarde gewonnen. Deze ter plekke gewonnen grondstoffen zijn de basis voor onze samengestelde grondproducten.

De hoogwaardigste producten leveren we uit onder de FloraSoil naam. FloraSoil compost wordt hierbij toegevoegd aan het mengsel van telaarde en zand.

FloraSoil compost bestaat uit traditionele volledig uitgerijpte compost en bevat een zeer laag zoutgehalte.

Voordat ons product de naam FloraSoil mag dragen, is er een termijn van ongeveer 3 jaar verstreken. FloraSoil draagt bij aan een goede voedingsbodem dat beschikt over een vitaal bodemleven, een zeer goede structuur, de juiste vochtbalans en bevordert het natuurlijk evenwicht. Onze producten zijn niet onkruidvrij. Wanneer u echter voor voldoende plantdichtheid zorgt krijgt onkruid naar verloop van tijd niet echt meer de kans om te groeien, doordat de planten uw plantvak hebben dichtgezet.